Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Εκδόσεις του ΕΠΙΨΥ

  • Η χρήση ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό
  • Τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα (Τόμος Γ’): Η χρήση ουσιών στο γενικό πληθυσμό
  • Τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα: Η διαχρονική πορεία της χρήσης
  • Έλληνες Μαθητές: Υγεία, Σχολείο, Οικογένεια. Παγκόσμια Έρευνα για την Υγεία στο Μαθητικό Πληθυσμό
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη