Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


EMCDDA Manuals

  • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Drug Prevention: A manual for programme-planners and evaluators
  • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Outreach Work - A manual for practitioners
  • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Treatment in the Field of Problem Drug Use
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη