Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Εκδόσεις του ΕΚΤΕΠΝ

 • Πρώτη Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 1996
 • Οδηγός Θεραπευτικών Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Πρόληψης των Ουσιοεξαρτήσεων
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 1997
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 1997
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 1998
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 1998
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 1999
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 1999
 • Οδηγός για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων για την Πρόληψη Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών – Εγχειρίδιο για τους Υπεύθυνους Σχεδιασμού Προγραμμάτων και Αξιολόγησης
 • National Report 2000: GREECE
 • Οδηγός Υπηρεσιών Πρόληψης και Θεραπείας των Ουσιοεξαρτήσεων
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2000
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2000
 • National Report 2001: GREECE
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2001
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2001
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ
 • National Report 2002: GREECE
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2002
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2002
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2002
 • National Report 2003: GREECE
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2003
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2003
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2003
 • National Report 2004: GREECE
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2004
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2004
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2004
 • National Report 2005: GREECE
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2005
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά 2000–2005
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2005
 • National Report 2006: GREECE
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2006
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2006
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2006
 • National Report 2007: GREECE
 • Λόγω της αναστολής του ΕΚΤΕΠΝ, το 2008 δεν πραγματοποιήθηκε καμία έκδοση
 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2009
 • Οδηγός Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Ουσιοεξαρτήσεων (ναρκωτικών και οινοπνευματωδών)
 • National Report 2009: GREECE
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη