Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Ετήσια Έκθεση EMCDDA

 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1996
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1966: Summary and Highlights
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1995
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1995: Σύνοψη και Βασικά Σημεία.
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1997
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1997: Summary and Highlights
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1997: Σύνοψη και Βασικά Σημεία
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1997
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1998: Περίληψη και Βασικά Σημεία.
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1999
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1999
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 2000
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2000
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 2001
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2001
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union and Norway 2002
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία 2002
 • ANNUAL REPORT 2003: The State of the Drugs Problem in the European Union and Norway
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία
 • ANNUAL REPORT 2003: The State of the Drugs Problem in the Acceding and Canditate Countries to the EU
 • ANNUAL REPORT 2004: The State of the Drugs Problem in the European Union and Norway
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία
 • ANNUAL REPORT 2005: The State of the Drugs Problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • ANNUAL REPORT 2005: SELECTED ISSUES
 • ANNUAL REPORT 2006: The State of the Drugs Problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • ANNUAL REPORT 2006: SELECTED ISSUES
 • ANNUAL REPORT 2007: The State of the Drugs Problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2007: Drugs and Driving
 • SELECTED ISSUES 2007: Drug use and related problems among very young people (under 15 years old)
 • SELECTED ISSUES 2007: Cocaine and crack cocaine – A growing public health issue
 • ANNUAL REPORT 2008: The state of the drugs problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2008: National drug-related research in Europe
 • SELECTED ISSUES 2008: Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe
 • SELECTED ISSUES 2008: Drugs and vulnerable groups of young people
 • ANNUAL REPORT 2009: The state of the drugs problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2009: Polydrug use - Patterns and responses
 • SELECTED ISSUES 2009: Drug offences - Sentencing and other outcomes
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη