Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Εκδόσεις έτους 2008

 • Λόγω της αναστολής του ΕΚΤΕΠΝ, το 2008 δεν πραγματοποιήθηκε καμία έκδοση
 • ANNUAL REPORT 2008: The state of the drugs problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2008: National drug-related research in Europe
 • SELECTED ISSUES 2008: Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe
 • SELECTED ISSUES 2008: Drugs and vulnerable groups of young people
 • DRUGS IN FOCUS: Substance use among older adults - A neglected problem
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Κατάχρηση Ουσιών από Ενηλίκους Μεγαλύτερης Ηλικίας – Ένα παραμελημένο πρόβλημα
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Drug Use, Impaired Driving and Traffic Accidents
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Prevention of Substance Abuse
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Assessing Illicit Drugs in Wastewater
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: A Cannabis Reader - Global issues and local experiences
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη