Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English
Καταχώρηση εργασιών για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ Ελλήνων συγγραφέων

Αν έχετε δημοσιεύσει εργασία στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, για τα ναρκωτικά ή/και το αλκοόλ (βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων και σε βιβλία περιλήψεων), προκειμένου να συμπεριληφθεί στην Ελληνική Βιβλιογραφία και το Αλκοόλ, σας παρακαλούμε αποστείλετε στο ΕΚΤΕΠΝ:

  1. την εργασία σας στην μορφή που δημοσιεύθηκε (πρωτότυπο ή αντίγραφο συνοδευμένο από το εξώφυλλο του βιβλίου / περιοδικού στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη εργασία)
  2. την περίληψη της εργασίας (150 - 200 λέξεις) εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο δημοσίευμα
  3. τη μετάφραση του τίτλου της εργασίας και της περίληψης στα ελληνικά ή στα αγγλικά κατά περίπτωση
  4. έως 6 λέξεις-κλειδιά (key-words) της εργασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Σωρανού του Εφεσίου 2, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 665 17, Τ.Κ. 156 01, Παπάγου
E-mail: ektepn@ektepn.gr
Φαξ: 0030 – 210 – 6537273

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΚΤΕΠΝ.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη