Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κύριος στόχος του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παροχή και διάχυση αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για όλες τις παραμέτρους του προβλήματος των ναρκωτικών.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλαίσιο δράσης του ΕΚΤΕΠΝ και τα πρόσφατα στοιχεία στην Ελλάδα για τον κάθε ένα από τους επιμέρους τομείς δράσης του ΕΚΤΕΠΝ.

Βασική δράση του τομέα αυτού είναι η εφαρμογή των 5 επιδημιολογικών δεικτών (δείκτης επικράτησης της χρήσης στον πληθυσμό, δείκτης αίτησης θεραπείας, δείκτης επικράτησης προβληματικής χρήσης, δείκτης επικράτησης μολυσματικών ασθενειών, δείκτης θανάτων) προκειμένου να αποτυπωθεί με έναν ποσοτικό, μεθοδολογικά έγκυρο και αντικειμενικό τρόπο την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Βασική δράση του τομέα αυτού είναι η παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση στοιχείων παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης (πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών, θεραπείας χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει στοιχεία σχετικά με την πολιτική και τη φιλοσοφία που ακολουθείται για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ναρκωτικών και συγκεντρώνει νομοθετήματα που αφορούν τα ναρκωτικά και την κατάταξη ουσιών. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για νέες ουσίες και νέους τρόπους χρήσης. Συλλέγονται στοιχεία από πανελλαδικό δίκτυο φορέων,αξιολογούνται σε σχέση με το αν εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΣΕΠ, και αποστέλλονται σε όλους τους σχετικούς φορείς στην Ελλάδα, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σκοπός του τομέα αυτού είναι η διαχρονική παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη