Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Η κοινωνική επανένταξη στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, στα προγράμματα ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, η κοινωνική επανένταξη είναι ενσωματωμένη στην θεραπευτική διαδικασία. Οι υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης μπορεί να παρέχονται από τα θεραπευτικά προγράμματα στο τελευταίο στάδιο μιας ενιαίας θεραπευτικής διαδικασίας ή σε εξειδικευμένες δομές κοινωνικής επανένταξης. Βασικός στόχος των υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης αποτελεί η παροχή υποστήριξης σε πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών στο κρίσιμο στάδιο της μετάβασής τους από το θεραπευτικό σύστημα στην κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ελλείψεις που συνήθως συνοδεύουν την εξάρτηση από ουσίες, να ενδυναμώσουν τους μηχανισμούς επιβίωσής του ατόμου και να ενισχύσουν τις προσωπικές και κοινωνικές του δεξιότητες προκειμένου να διεκδικήσει και να κατακτήσει μια πιο δημιουργική ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων εύρεσης εργασίας, η διασύνδεση με επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, επιμελητήρια, συλλόγους του επαγγελματικού τομέα κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο, η ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την άμβλυνση των αρνητικών κοινωνικών αντιδράσεων και του στιγματισμού που συνοδεύει τη χρήση ουσιών καθώς και η παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους αποτελούν διεθνώς τις επιμέρους δράσεις των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη