Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Η πρόληψη στην Ελλάδα

Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71 Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών υλοποιούνται επίσης από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, παρεμβάσεις πρόληψης πραγματοποιούν και άλλοι κυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί φορείς από το χώρο των εξαρτήσεων, της υγείας κτλ. Στους φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται τρεις μη κυβερνητικοί φορείς (ΚΕΘΕΑ, Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), ένας κρατικός φορέας, (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), μια εθελοντική οργάνωση, (Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής), ένας φορέας της Εκκλησίας (Κέντρο Πρόληψης – Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης ΔΙΑΚΟΝΙΑ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών).

Τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν πανελλαδικά καθώς οι φορείς που υλοποιούν παρεμβάσεις πρόληψης παρουσιάζονται στον Οδηγό Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Ουσιοεξαρτήσεων, όπου παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τις κύριες δραστηριότητές τους.

Η συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων) σε παρεμβάσεις πρόληψης αποτελεί κύρια προτεραιότητα της πολιτικής της πρόληψης, καθώς και της φιλοσοφίας και των αρχών των παρεμβάσεων πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Η πρόληψη σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις, οι οποίες είτε υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είτε σχεδιάζονται και υλοποιούνται από Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής τους.

Το Υπουργείο Παιδείας αναπτύσσει συνεργασίες με τους κατά τόπους Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη σε επίπεδο εκπαίδευσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, καθώς και στην υλοποίησή τους στα σχολεία. Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς πραγματοποιούν: α. εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και β. συναντήσεις εποπτικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που προχωρούν στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς υλοποιούν παρεμβάσεις στη μαθητική κοινότητα και πέραν της συμμετοχής τους στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, ύστερα από συνεργασία με σχολεία της περιοχής τους. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών και εφαρμόζονται είτε από τα ίδια τα στελέχη είτε από εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς με την υποστήριξη των στελεχών πρόληψης.

Εκτός της σχολικής κοινότητας, οι γονείς αποτελούν μια ακόμη βασική ομάδα-στόχος για τις παρεμβάσεις πρόληψης στην Ελλάδα. Με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας, τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη σχεδιάζουν και υλοποιούν δύο τύπου παρεμβάσεις:

  • παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: ανοιχτές συναντήσεις για γονείς σε θέματα πρόληψης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών
  • παρεμβάσεις εκπαίδευσης (ομάδες γονέων): ομάδες βιωματικού συνήθως χαρακτήρα με κυριότερους στόχους τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και την υποστήριξη των γονέων στο ρόλο τους. Μετά την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου συναντήσεων πολλοί φορείς πρόληψης δίνουν τη δυνατότητα σε όσους γονείς ενδιαφέρονται να συνεχίσουν σε επαναληπτικό κύκλο εκπαίδευσης / εμβάθυνσης.

Οι νέοι αποτελούν τη βασική ομάδα-στόχος στις παρεμβάσεις πρόληψης τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού πλαισίου. Έτσι, τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης απευθύνονται σε παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται εκτός σχολικού πλαισίου. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν ομάδες βιωματικού συνήθως χαρακτήρα, δημιουργικές δραστηριότητες (π.χ. ομάδες θεάτρου, μουσικής, ζωγραφικής κτλ.), καθώς και βραχείες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε πλαίσια όπως κατασκηνώσεις, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων κτλ.

Εκτός από τις παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, σε γονείς και σε νέους, τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς επεκτείνουν τις δράσεις τους και σε άλλες ομάδες της κοινότητας (π.χ. εθελοντές, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας). Βασικοί στόχοι στην προσέγγιση της κοινότητας είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες πρόληψης, καθώς και η συνεργασία των φορέων της τοπικής κοινότητας.

Επιπλέον, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των ομάδων και φορέων των τοπικών κοινωνιών στη φιλοσοφία της πρόληψης επιδιώκεται μέσα από τη διοργάνωση ανοικτών συναντήσεων, ημερίδων και ομιλιών, καθώς και μέσω της δημιουργίας και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων τόσο του ΟΚΑΝΑ όσο και των Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη.

Παρά το γεγονός ότι η πρόληψη των ναρκωτικών στην Ελλάδα επικεντρώνεται περισσότερο σε καθολικές παρεμβάσεις, είναι σαφές ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή επικεντρωμένων και ενδεδειγμένων παρεμβάσεων που στοχεύουν σε ομάδες και άτομα που υψηλού κινδύνου.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με εξελίξεις και τις παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του έτους 2008 παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 2009.


 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη