Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο Δείκτης Αίτησης Θεραπείας (ΔΑΘ) αφορά τη συστηματική -σε ετήσια βάση- καταγραφή των χαρακτηριστικών των χρηστών που ζητούν θεραπευτική βοήθεια από τα θεραπευτικά προγράμματα της χώρας.

Η καταγραφή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται με τρόπο ώστε να προκύπτουν έγκυρα και συγκρίσιμα στοιχεία. Το ΕΚΤΕΠΝ εφαρμόζει τον δείκτη σύμφωνα με το πρωτόκολλο του δείκτη (Standard Protocol 2.0) και παρέχει σε ετήσια βάση στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο.

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει στοιχεία από ένα πανελλαδικό δίκτυο φορέων, το οποίο αποτελείται από προγράμματα θεραπείας (στεγνά και υποκατάστασης) και κέντρα άμεσης πρόσβασης.

Τα στοιχεία συλλέγονται με ατομικό ερωτηματολόγιο, το οποίο χορηγείται με συνέντευξη στον χρήση κατά τις πρώτες του επαφές με την υπηρεσία. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ανώνυμο κωδικό ώστε να επιτρέπει στους φορείς να παρέχουν στο ΕΚΤΕΠΝ ατομικά στοιχεία έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να προσμετράται μία μόνο φορά.

Για τους δείκτες, όπου απαιτείται η συλλογή ατομικών στοιχείων (με ανώνυμο κωδικό) υπάρχει απόφαση της Αρχής Προστασίας Ατομικών Δεδομένων (2186, 1/11/01).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πατήστε εδώ.


Το έντυπο στοιχείων ΔΑΘ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το ειδικό έντυπο του ΕΚΤΕΠΝ για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ατόμων που αιτούνται θεραπεία (ΔΑΘ)
Ο Οδηγός Συμπλήρωσης ΔΑΘ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τον Οδηγό Συμπλήρωσης του ΔΑΘ.
Ελλάδα: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθση.
Ευρώπη: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονταιτελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη